Strandby Net A/S

Strandby Net A/S er et dansk Vodbinderi som udvikler, producerer og afsætter et utal af netprodukter til mange forskellige brancher både på hjemmemarkedet og til eksport.

Strandby Net A/S har siden starten i 1962 beskæftiget sig med fremstilling af profesionelle fangstredskaber til fiskeriet. Vi har med vores mange årige erfaringer opnået en meget bred viden om de krav der stilles indenfor fiskeriet, samt vores fleksibilitet har bevirket at vi anses for at være en seriøs samarbejdspartner.
 
Strandby Net anvender en ikke ubetydelig del af sine resourser på udvikling af sine nettyper, hvad enten det gælder eksisterende nettyper eller nye applikationer. Vi arbejder således tæt sammen med vore kunder for at realisere de stillede krav til en optimal løsning, - et projektforløb som kan strække sig fra en skaleret prototype til det færdige produkt.

Et af de nye initiativer som vi har taget, er vores leverandørmesse / temadag, i år Fiskernes fremtid, hvor 9 levererandører var mødt op for at præsenterer såvel nye som gamle produkter. På dagen havde vores kunder mulighed for en god dialog med producenten, hvor de kunne fortælle om gode og dårlige erfaringer med produkterne. En rigtig god dag som vi ønsker kan blive en tilbagevendende begivenhed.
 
I overensstemmelse med firmaets målsætning om til stadighed at være på forkant med udviklingen indenfor netfremstilling fremstår Strandby Net i dag som en moderne virksomhed med produktionsfaciliteter i Strandby og Skagen.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ultimate Web